Banner
วิธีการสมัครสอบแข่งขัน
  1. ใบสมัครโครงการเพชรล้านนา : รอบเจียระไนเพชร [โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์ .JPEG, .pdf และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ] ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. เอกสารรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ : [โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์ .JPEG, .pdf และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ] ดาวน์โหลดเอกสาร
  3. รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงนักเรียนที่เข้าแข่งขัน : [โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์ .JPEG, .pdf และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ]
  4. สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน จากนั้นดำเนินการกรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระบบการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์โครงการเพชรล้านนา และแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบเจียระไนเพชร วันที่ 1 มีนาคม 2567
  6. สอบข้อเขียนรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) วันที่ 10 มีนาคม 2567
  7. ประกาศผลสอบรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) วันที่ 18 มีนาคม 2567
  8. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์รอบเพชรล้านนา (รอบที่ 3) วันที่ 24 มีนาคม 2567
  9. ประกาศผลการสอบ และผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2567
กรุณาเลือกจังหวัดของท่าน